Myśląc o przyszłości dbamy o przeszłość.

Wydawnicza 4,
92-333 Łódź, Poland

email: info@monopolis.lodz.pl

telefon: 42 252 68 14