Myśląc o przyszłości dbamy o przeszłość.

Otwarta zbiórka wspomnień i pamiątek z dawnych zakładów
Monopolu Wódczanego z 1902 roku w Łodzi.
Ogłoszenie wyników.


Łódzki Monopol Wódczany to jeden z najważniejszych symboli fabrycznego dziedzictwa Łodzi. Dziś po blisko 100 latach istnienia przestaje być miejscem owianym tajemnicą. Za sprawą zorganizowanego przez Virako konkursu na najciekawsze pamiątki i wspomnienia o łódzkim Polmosie odkrywamy historię tego miejsca. Spośród kilkudziesięciu osób, które się zgłosiły wyłoniono zwycięzców.

Akcja gromadzenia spuścizny trzeciego co do wielkości kompleksu fabrycznego w Łodzi trwała prawie 10 miesięcy, a zaangażowani w nią byli naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytutu Archeologii. Zbiórce towarzyszył konkurs pt. „Otwarta zbiórka wspomnień i pamiątek z dawnego Monopolu Wódczanego w Łodzi”, w którym do przyznania były trzy nagrody pieniężne w wysokości tysiąc złotych każda. Jury pod przewodnictwem Wojciecha Szygendowskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków, dokonało trudnego zadania – spośród wielu wyjątkowych wspomnień i pamiątek wybrano najciekawsze. Ich autorzy i właściciele zostali nagrodzeni podczas uroczystej ceremonii zakończenia konkursu, która odbyła się 26 maja w Monopolis, przy ulicy Wydawniczej 4 o godzinie 12.00.

Trzy nagrody główne, przyznane za całokształt zaangażowania na rzecz konkursu, otrzymali:
Panowie Zenon Banaszczyk i Andrzej Jędrzejczak,
Państwo Marianna i Marian Kołodziejczyk
Pani Maria Rychter.

Jury zdecydowało się przyznać także nagrody-wyróżnienia, które trafiły do :
Pana Mariana Kołodziejczyka (kategoria „Fotografia”)
Pana Witolda Ossowskiego (kategoria „Dokumenty prasowe i promocyjne”, „Przedmiot”)
Pani Marii Rychter (kategoria „ Dokument osobisty”)

Pomysł, aby pokazać tajemniczą do tej pory stronę dawnego Polmosu zwrócił uwagę wielu osób, niegdyś nieodłącznie związanych z życiem zakładu. MONOPOLIS na zaproszenie Virako odwiedzili byli magazynierzy, kierowcy, osoby pracujące na linii produkcyjnej a nawet kierownicy. Niezmiernie wartościowym wkładem rzeczowym i świadectwem silnej więzi łodzian z tym miejscem są pamiątki z przedwojennego okresu funkcjonowania monopolu, przekazane przez spadkobierców byłych pracowników. Wśród przedmiotów, które miało okazję oceniać jury, znalazły się rzeczy codziennego użytku m.in. - zapalniczki, linijki, kieliszki, butelki (niektóre wciąż z zawartością) czy eksponaty takie jak stroje drużyny sportowej Polmosu, skórzana torba na dokumenty, fartuch wykorzystywany podczas pracy na linii produkcyjnej. Duża ilość fotografii przekazana na rzecz konkursu pozwoliła lepiej zrozumieć życie dawnego monopolu - zarówno to zawodowe, jak i prywatne.

"To, co wybija się w opowieściach osób, które zechciały się podzielić z nami swoimi wspomnieniami, to poczucie wspólnotowości. Ci ludzie naprawdę ze sobą byli. Znali swoje prywatne sprawy. Nie byli anonimowi, utrzymywali ze sobą kontakty i do dziś utrzymują. Historie tutaj chodzą parami." - mówi etnolog dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz prowadząca zbiórkę pamiątek i wspomnień dawnego monopolu.

Historia Polmosu to ponad 100 lat ludzkich przeżyć, wspomnień i emocji. Mimo, że łódzki monopol największe triumfy osiągał pod koniec lat 70. XX wieku, kiedy to 620 pracowników działających przy 5 liniach produkcyjnych wytwarzało alkohol na skalę ogólnopolską, to zawsze był i będzie ważnym punktem na mapie miasta. „Nie da się budować przyszłości bez szacunku do przeszłości. Cieszymy się z każdej przyniesionej pamiątki i wspomnienia. Historia tych murów kryje się w ludziach dlatego tym wszystkim, którzy do nas przyszli dziękuję.” - Krzysztof Witkowski, prezes spółki Virako i pomysłodawca akcji.

Ze zgromadzonych pamiątek powstanie monografia o dziejach łódzkiego zakładu monopolowego. W odrestaurowanych przestrzeniach pofabrycznych planowane jest także utworzenie muzeum, które będzie hołdem dla historii tego miejsca.Wydawnicza 4,
92-333 Łódź, Poland

email: info@monopolis.lodz.pl

telefon: 42 252 68 14